Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโคโรนา2019 1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19 ของอำเภอพิบูลมังสาหาร
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร เรื่อง การจ้างผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย "1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 14 คน❗️❗️
อำเภอพิบูลมังสาหาร ประกาศรับสมัครงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามโครงการ"1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัย COVID-19"
วันเวลารับสมัคร ระหว่างวันที่ 19-26 พฤษภาคม 2563 ในวันเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก   สามารถรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตัวเองได้ที่  ที่ทำการอำเภอพิบูลมังสาหาร
ระยะเวลาการจ้าง  4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2563   จำนวนที่เปิดรับ ในอำเภอพิบูลมังสาหาร  ตำบลละ 1 อัตรา รวม 14 อัตรา  ค่าตอบแทน เดือนละ 9000 บาท
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการอำเภอพิบูลมังสาหาร  โทรศัพท์ 0-4544-1027
ติดตามข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอ่างศิลาได้ที่ http://www.angsila.go.th/   ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทต.อ่างศิลา http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/ เพจ : เทศบาลตำบลอ่างศิลา
ประกาศอำเภอพิบูลมังสาหาร
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 2563