Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานกองช่าง ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานกองช่าง ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
กองช่าง ออกปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้างาน ที่ประชุมร่วมกันทุกวันจันทร์ และตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชนในพื้นที่ เทศบาลตำบลอ่างศิลา ดังนี้
ซ่อมประปา 2 จุด ได้แก่ 1.บริเวณหมู่4 หน้าบ้านประธานสภา 2. บริเวณซอยหงษ์ทอง หมู่ 2
 เทปูนทำบ่อพักรางระบายน้ำ 2 จุด ได้แก่ 1. บริเวณโสกฟ้าผ่า หมู่ 4 2.บริเวณถนนวิวัฒน์
เปลี่ยนเฟสไฟฟ้าหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลาร่วมกับการไฟฟ้า
ตรวจสอบซัมเมอร์สประปา 3 จุด ได้แก่ 1. ซัมเมอร์สบ่อวัดศรีนวล 2.ซัมเมอร์สบ่อวัดศีลวิสุทธาราม 3.ซัมเมอร์สบ่อซอยสระแก
ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง 4 จุด ได้แก่ 1.ถนนบุญประสงค์ 2.ตลาดสดเทศบาลตำบลอ่างศิลา 3.ถนนดอนจิก-โนนเลียง 4.บริเวณคลีนิกอิสริยา
การปฏิบัติงานกองช่าง ระหว่างวันที่ 1-15 พฤษภาคม 2563
โพสเมื่อ : 22 พ.ค. 2563