Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ออกพ่นหมอกควัน ตามแผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ ๓ บ้านอ่างหินใต้ หมู่ ๔ บ้านอ่างหินสามัคคี บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๕ หมู่ ๙ บ้านศิลารักษ์  สำนักสงฆ์บ้านโนนโพธิ์ วัดศรีนวล วัดศีลวิสุทธาราม โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) โรงเรียนอ่างศิลา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา และที่สาธารณะต่างๆในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา ระหว่างวันที่ ๘-๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓
จดหมายข่าวการพ่นหมอกควัน
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 2563