Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ ที่มีปัญหาสุขภาพตา รับบริการตรวจสุขภาพตาฟรี
โรงพยาบาลธีรวัฒน์ ออกบริการนอกพื้นที่ เพื่อบริการตรวจสุขภาพตาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับข้าราชการและประชาชนฟรีในตำบลอ่างศิลา
ในวันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ โรงเรียนอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหารจ.อุบลราชธานี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่   ๐๘๑-๕๔๕๔๙๙๘ คุณปิยะนุช   ๐๖๓-๘๗๒๒๔๖๑ คุณโอมมี่่  ๐-๔๓๘๑-๑๗๕๗ โรงพยาบาลธีรวัฒน์
ตรวจสุขภาพตาฟรี
โพสเมื่อ : 23 มิ.ย. 2563