Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมทำบุญมหาสังฆทาน วัดศีลวิสุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๓
วัดศีลวิสุทธาราม ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ขอเชิญร่วมทำบุญมหาสังฆทาน ประจำปี ๒๕๖๓ เพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
กำหนดการ ในวันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ (แรม ๒ ค่ำ เดือน ๑๐ )
เวลา ๑๐.๐๐ น. เริ่มประกอบพิธีทางศาสนา
เวลา ๑๐.๓๐ น. ฟังเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหาร
เวลา ๑๒.๐๐ น. ร่วมรับประทานอาหาร
* ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรป้องกันโรคโคโรนา๒๐๑๙
- สวมหน้ากากอนามัย
- เว้นระยะห่าง ๑-๒ เมตร
- ล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่หรือเจล
บุญมหาสังฆทาน วัดศีลวิสุทธาราม ประจำปี ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563