Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี
เทศบาลตำบลอ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี จำนวน 1 หลัง หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี   ปริมาณงานกว้าง 5.50 เมตร ยาว 6.00 เมตร  สูง 2.40 เมตร  หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 33.00 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ( ตามปริมาณงาน ปร.4 , ปร.5 และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลอ่างศิลากำหนด ) ( เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561 – 2564 ) แก้ไขเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ( ฉบับที่ 3 ) หน้าที่ 59 ลำดับที่ 1 วงเงินงบประมาณจำนวน 134,000 บาท  
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ( แบบ บก.01 )
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562