Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนโชคชัย-ถนนส่งเสริม หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนโชคชัย-ถนนส่งเสริม หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้ ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
งานรางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง0.50 ม. ลึก 0.40-0.60 ม. ผนังข้างหนา 0.12 ม. ระยะทางยาว 85 ม.พร้อมบ่อพักทุกระยะ 10 ม. และฝาเหล็กตะแกรงบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60 X 1.00 ม. 
ราคากลาง 254,500 บาท
เอกสารแนบโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ถนนโชคชัย-ถนนส่งเสริม หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหินใต้
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2561