Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลอ่างศิลา
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์ ปริมาณงานกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 - 0.60 เมตร ผนังข้างหนา 0.12 เมตร ระยะทาง 50 เมตร พร้อมบ่อพัก ทุกระยะ 10 เมตร และฝาตระแกรงปิดบ่อพัก ขนาดกว้าง 0.60x1.00 เมตร และป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย ราคา กลาง 150,000 บาท
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561