Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้าานอ่างหินสามัคคี
ลักษณะงาน
งานวางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.30x1.00 เมตร จำนวน 224 ท่อนพร้อมดินถมหลังท่อ และบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 24 บ่อ และฝาเหล็กตะแกรงบ่อพัก รวมระยะทาง 248 เมตร  (สองฝั่งข้างทางละ 124 เมตร รวม 248 เมตร) 
งบประมาณ 460,000 บาท 
แบบ บก01.
แบบ ปร4.
แบบ ปร5.
แบบ ปร6.
แบบแปลน
โพสเมื่อ : 06 พ.ย. 2562