Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563
Responsive image
วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.30 น.
นายศิริคุปต์ สารทอง ประธานสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 มีสมาชิกสภาเทสบาลร่วมประชุม ครบทั้ง 2 เขต คณะผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับข้อราชการการบริหารงาน แนวทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลอ่างศิลา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
สวมหน้ากากอนามัยทุกท่าน
มีการวัดไข้ มีเจลล้างมือ
และเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการประชุม

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่
http://www.angsila.go.th/index.php
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล้กทรอนิกส์
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/#
เพจ : เทศบาลตำบลอ่างศิลา
         
โพสเมื่อ : 08 พ.ค. 2563