Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดภายในชุมชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
Responsive image
วันพุธที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา 0๙.00 น.
นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง เทศบาลตำบลอ่างศิลา ร่วมกันความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย พลาสติก กวาดใบไม้ ไปตามถนนดอนจิก-โนนเลียง ถึง ตลาดคลองถม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนได้เห็นความสำคัญในการรักษาความสะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม รู้จักคัดแยกขยะภายในครัวเรือน ขยะรีไซเคิล ขยะอันตราย ขยะทั่วไป เศษอาหาร เศษวัชพืช ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางตามถังขยะที่จัดไว้ และลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม ในชีวิตประจำวัน
 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอ่างศิลาได้ที่
http://www.angsila.go.th/
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ทค.อ่างศิลา
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
เพจ : เทศบาลตำบลอ่างศิลา
         
โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2563