Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมพิจารณาการรื้อถอนอาคารธนาคารข้าวเปลือก ยุ้งฉางข้าว
Responsive image
วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา ประชุมร่วมกับนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2,3,4,5,9 และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อพิจารณาการรื้อถอนอาคารธนาคารข้าวเปลือก ยุ้งฉางข้าว อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลาหลังเก่า (ปัจจุบันเป็นสถาบันการเงินตำบลอ่างศิลา บริเวณทางโค้ง) เนื่องจากไม่ชำรุดและไม่ได้ใช้ประโยชน์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลฯ จ.อุบลฯ 
       
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 2563