Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ ๓ บ้านอ่างหินใต้ วัดศรีนวล วัดศีลวิสุทธาราม และหมู่ ๙ บ้านศิลารักษ์ (บางส่วน)
Responsive image
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ออกพ่นหมอกควัน ตามแผนการปฏิบัติงานฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ในชุมชน หมู่ ๓ บ้านอ่างหินใต้ วัดศรีนวล วัดศีลวิสุทธาราม และหมู่ ๙ บ้านศิลารักษ์ (บางส่วน)
ตารางการพ่นหมอกควัน
วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ -๑๒.๐๐ น  หมู่ ๙ บ้านศิลารักษ์ (บางส่วนบริเวณถนนดอนจิก-โนนเลียง) หมู่ ๕ บ้านโนนโพธิ์
เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๓๐ น  สำนักสงฆ์บ้านโนโพธิ์  โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)  โรงเรียนอ่างศิลา
เพื่อให้การปฏิบัติหน้างานของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือทุกท่านอำนวยความสะดวก เปิดประตูบ้านประตูหน้าต่าง เพื่อให้หมอกควันเข้าไปในตัวบ้านและนำเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงออกจากบ้าน เพื่อป้องกันอาการแพ้หมอกควัน‼️
และอย่าลืมช่วยกันสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภารชนะและแหล่งน้ำขังต่างๆ เช่น กระป๋องน้ำ ยางรถยนต์ ภายในบ้านตัวเองและที่สาธารณะ
         
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2563