Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เดือนมิถุนายน ๖๓ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลาย
Responsive image
วันพุธที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ทต.อ่างศิลา และคณะ อสม.
ร่วมกันออกสำรวจ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามภาชนะใส่น้ำหรือแหล่งน้ำขังต่างๆ เช่น โอ่งน้ำ แจกันดอกไม้ กระป๋องน้ำ ยางรถยนต์ ทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ใส่ทรายอะเบท
คว่ำภาชนะที่มีน้ำขังไม่ให้ยุงลายวางไข่ สร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันโรคไข้เลือดออก ให้กับชาวบ้านในพื
้นที่ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๒ บ้านอ่างหินเหนือ หมู่ ๓ บ้านอ่างหินใต้
หมู่ ๔ บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ ๕ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ ๙ บ้านศิลารักษ์ และที่สาธารณะต่างๆ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
         
โพสเมื่อ : 17 มิ.ย. 2563