Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมเพื่อลงนาม MOU ด้านการป้องกันอัคคีภัย
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดการประชุมเพื่อลงนาม MOU ด้านการป้องกันอัคคีภัย
โดยมี นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรี และนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมและลงนาม MOU ด้านการป้องกันอัคคีภัย กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลของหน่วยงานพื้นที่ใกล้เคียง ได้แก่ อบต.อ่างศิลา อบต.บ้านแขม อบต.โนนกลาง อบต.โนนกาหลง อบต.หนองบัวฮี อบต.ดอนจิก อบต.นาโพธิ์
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา เวล
า ๐๙.๓๐ น.เป็นต้นไป
       
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563