Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓
Responsive image
วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๓เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(และยังเป็นวันสุทรภู่ครูกวี) 
เพื่อลดคนหน้าใหม่ (No New Face)ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และ สร้างพื้นที่ปลอดภัย (Svae Zone) ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญที่กำหนด "SVAE ZONE NO NEW FACE พื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่ เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้อย่าเสพติด"
โดยเริ่มเดินขบวนแสดงพลังปลุกกระแส รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดจากตลาดนัดคลองถมตามถนนดอนจิก-โนนเลียง เข้าสู่หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลาเพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด มีนายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรี เป็นผู้นำกล่าว พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
ประชาชนและร่วมหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา กศน.ตำบลอ่างศิลา ตู้ยามตำรวจตำบลอ่างศิลา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานราชการลูกจ้างเทศบาลตำบลอ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน คณะอสม. ตลอดจนพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา เวลา ๐๘.๓๐ น.เป็นต้นไป
         
โพสเมื่อ : 26 มิ.ย. 2563