Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา
Responsive image
วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลอ่างศิลา ได้เปิดทำการเรียนการสอนและพร้อมประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
โดยนายมนตรี ศรีสุข นากยกเทศมนตรี มอบหมายให้นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล ได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สร้างความเข้าใจในการเรียนการสอนรูปแบบใหม่และการปรับตัวในภาวะ COVID-๑๙ NEW NORMAL ชีวิตวิถีใหม่
         
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2563