Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จัดระเบียบทำความสะอาด สิ่งปลูกสร้าง พืชผักที่ลุกล้ำ บริเวณไหล่ถนน
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ เทศบาลตำบลอ่างศิลา ออกจัดระเบียบทำความสะอาดสิ่งกีดขวาง สิ่งปลูกสร้าง พืชผัก ที่ลุกล้ำไหล่ถนน ห้ามปลูกพืชผัก ต้นไม้ 
หรือมีสิ่งปลูกสร้างตามไหล่ถนนภายในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา บริเวณตลาดคลองถม ห้ามมีสิ่งปลูกสร้างถาวรในการจำหน่ายสินค้า เพื่อความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางจราจร
และป้องกันอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนในชุมชน
         
โพสเมื่อ : 09 ก.ค. 2563