Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
แจ้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
จิตอาสาพัฒนาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วันพุธที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ทต.อ่างศิลา ร่วมกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์
สภาพแวดล้อมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ่างศิลา เพื่อสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของยุงลายและสัตว์มีพิษต่างๆ ภายในอาคารและนอกอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมทั้งสำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภาชนะใส่น้ำ
แหล่งน้ำขังต่างๆ กระป๋องน้ำ ยางรถ เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก
         
โพสเมื่อ : 15 ก.ค. 2563