Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
Responsive image
วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
งานป้องกันฯ เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี นำโดยนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ในการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างหินน้อย ต.บ้านแขม อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
มี จ.อ.สมชาย ทองทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา และจ.อ.ธนภัทร วงมาเกษ เจ้าพนักงานป้องกันปฏิบัติงาน เป็นวิทยากร พร้อมด้วยพนักงานดับเพลิงเทศบาลตำบลอ่างศิลา
         
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2563