Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
Responsive image
วันอังคารที่ ๒๘ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลอ่างศิลา ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีนายฤทธิสรรรค์ เทพพิทักษ์ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน" พร้อมกันนี้ประธานและเหล่าจิตอาสาตำบลอ่างศิลา ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ " และทำความสะอาดเก็บกวาดขยะมูลฝอย ล้างห้องน้ำ ศาลาโบสถ์ สำรวจและกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภาชนะใส่น้ำ ใส่ทรายอะเบท ณ วัดศรีนวล บ้านอ่างหินสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
         
โพสเมื่อ : 28 ก.ค. 2563