Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สำรวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่งเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล
Responsive image
วันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา มอบหมายให้นายสมัย วงศ์คำ รองนายกเทศมนตรี นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่จากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
มูลนิธิเพื่อช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี เข้าสำรวจข้อมูลคนไร้ที่พึ่งเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล ๑ ราย คือ นางสาวกาญจวัลย์ โสมเกตริน
ซึ่งป่วยอาการทางจิตและกำลังพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลไม่มีคนดูแล ปัจจุบัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 222 หมู่ ๔ บ้านอ่างหินสามัคคี ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอุบลราชธานี
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
752 หมู่ 24 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
โทรศัพท์ 0-4531-4942 โทรสาร 0-4531-4942
         
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563