Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่างศิลาและเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
Responsive image
การฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลอ่างศิลาและเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จำนวน ๑๐๐ คน
วันเสาร์ที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
-เข้ารายงานตัวและร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนายเธียรชัย พุทธรังษี​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี
ฟังบรรยาย
-ความสำตัญของพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย/อุดมการณ์สถาบันพระมหากษัตริย์
-การจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย
-การป้องกันรักษาพยานหลักฐานในสถานที่เกิดเหตุ
-การกู้ชีพประจำพื้นที่(การป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน)
ฝึกปฏิบัติ
-การปฐมพยาบาล
-การยกเคลื่อนย้าย
-การช่วยฟื้นคืนชีพ
วันอาทิตย์ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
กายบริหาร/ระเบียบแถว/ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
ฟังบรรยาย
-การจัดการศูนย์พักพิงเบื้องต้น
ฝึกปฏิบัติ
-การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น
-การใช้ระบบความปลอดภัยและการโรยตัวการใช้เปลลำเลียงผู้ประสบภัยจากที่สูงและการใช้บันได
-การป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย การแบกสาย วิ่งสาย เก็บสายดับเพลิง
-ดับเพลิงจากก๊าชหุงต้ม/ถาดน้ำมัน ถังฉีดดับเพลิง
-การใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิง
วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา.๑๖.๐๐ น.เป็นต้นไป
กายบริหาร/ระเบียบแถว/ระเบียบปฏิบัติทั่วไป
ฟังบรรยาย
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารเคมีและวัตถุอันตราย
-เทคนิคการค้นหาผู้ประสบภัย
ฝึกปฏิบัติ
-เทคนิคการค้นหาทางกายภาพการค้นหาแบบหน้ากระดานการค้นหาแบบเข็มนาฬิกา
-การฝึกปฏิบัติสถานการณ์จำลองการค้นหาช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย หรือสถานการ์อื่นๆ
-สรุปผลการฝึกอบรมและการมอบหมายหน้าที่
(แบ่งกลุ่มฝึก 3 กลุ่ม)
และพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร
นายเธียรชัย พุทธรังษี​​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มาเป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา เป็นผู้กล่าวรายงาน
มีจิตอาสาจากเทศบาลตำบลอ่างศิลาและเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร จำนวน ๑๐๐ คน เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓
ณ กองร้อยทหารช่างที่ ๑ กองพันทหารช่างที่ ๖ มลฑลทหารบกที่ ๒๒ ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดราชธานี
         
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563