Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
Responsive image
วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ มีนายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ทต.อ่างศิลา
จิตอาสา ประชาชนในชุมชน ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ตัดหญ้า ตัดกิ่งไม้ และปรับภูมิทัศน์ภายในสวนสุขภาพบริเวณหอประชุมเทศบาล เพื่อสะอาดสวยงาม เป็นระเบียบ ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของยุงลายและสัตว์มีพิษต่างๆ
เพื่อใช้เป็นที่วิ่งออกกำลังกาย ที่พักผ่อนหย่อนใจ และล้างทำความสะอาดศาลาสำนักสงฆ์บ้านโนนโพธิ์
         
โพสเมื่อ : 19 ส.ค. 2563