Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สมาคมนิสิตจุฬาฯ โดยนายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน ๑๕ ชุด สำหรับผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร
Responsive image
วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น.เป็นต้นไป
นางสุบรรณ พิมพบุตร ผู้อำนายการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา เป็นตัวแทนมอบโถส้วมแบบนั่งราบจาก สมาคมนิสิตจุฬาฯ โดยนายอำเภอพิบูลมังสาหาร มอบโถส้วมแบบนั่งราบ จำนวน ๑๕ ชุด สำหรับผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอพิบูลมังสาหาร
พร้อมกันนี้ นายมนตรี ศรีสุข นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา มอบหมายให้นายสมัย วงศ์คำ รองนายกเทศมนตรี ร่วมมอบโถส้วมแบบนั่งราบแก่ นายทอง วันงาม ประชาชนในพื้นที่ หมู่ ๒ เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี และจะดำเนินการเปลี่ยนหัวส้วม ปูกระเบื้อง ปรับปรุงในลักษณะจิตอาสา ร่วมด้วยช่วยกันให้แล้วเสร็จต่อไป
     
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2563