Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขอเชิญจิตอาสาและประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาศาสนาสถาน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
21 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์การปิดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำถนนรอบบ้านตัดกับถนนอ่างศิลา หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี ทางไปบ้านคลองแสงจันทร์
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ ทต.อ่างศิลา เรื่อง เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ ทต.อ่างศิลา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลอ่างศิลา
10 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใดทำกุญแจรถหล่นหายบริเวณคลีนิกหมอเวช ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
10 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดถนนเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนแก่นเมือง เทศบาลตำบลอ่างศิลา ต.อ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี
01 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
23 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ เชิญชวนทุกท่านหรือผู้ที่สนใจ ที่มีปัญหาสุขภาพตา รับบริการตรวจสุขภาพตาฟรี
11 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/