Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
14 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
12 ธ.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
22 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
22 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)แก้ไข เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 พ.ศ.2562
17 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/