Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา "เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส" วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗ .๐๐ น.
02 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา "๓ ขั้นตอนการใช้สิทธิ ในสถานการณ์โควิด-๑๙ "
02 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขั้นตอนการใช้สิทธิ ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (กรณีอุณภูมิสูงกว่า ๓๗.๕ องศา)
01 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานบุญมหาชาติพระเวสสันดรและขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศัทธาทุกท่านร่วมทำบุญ จับกัณฑ์ต้นและทำต้นกัณฑ์หลอน ประจำปี ๒๕๖๔
01 มี.ค. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตศัทธาทุกท่านร่วมทำบุญถวายเพล อุปถัมภ์น้ำดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคจตุปัจจัย ในการสอบธรรมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
25 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๔
24 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔
22 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๓ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับชั้นอนุบาล ๒
12 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา สรุปข้อมูลจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลาของเทศบาลตำบลอ่างศิลา
10 ก.พ. 2564 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์จุดรับคืนขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทซากโทรศัพท์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ต่อพ่วง ตามโครงการ “คนไทยไร้ E-Waste”
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/