Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
20 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา สถานที่รับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2567
20 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567
16 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา Move on จากบุหรี่ไฟฟ้า ดีต่อสุขภาพ
14 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 พฤาภาคม 2567 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
13 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ปฏิทินการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ปี 2567
13 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ปฏิทินการดำเนินงานในช่วงเปิดเรียน โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร)
13 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
10 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา 10 พฤษภาคม 2567 วันพืชมงคล
09 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา วิธีการและเอกสารประกอบการสมัครรับเลือกเป็น สว.
08 พ.ค. 2567 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตลอดเดือน พฤษภาคม 2567
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/