Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
14 มิ.ย. 2566
ถึง
14 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลา เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
07 มิ.ย. 2566
ถึง
07 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนด วันเวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ.2566
12 พ.ค. 2566
ถึง
07 ก.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
03 มี.ค. 2566
ถึง
11 พ.ค. 2566
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖) ฉบับปรับปรุงที่ ๕ พ.ศ.๒๕๖๖
01 ธ.ค. 2565
ถึง
30 ธ.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศรับโอน(ย้าย)ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
03 พ.ย. 2565
ถึง
05 ธ.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
28 ต.ค. 2565
ถึง
07 พ.ย. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯภาคความรู้ความสามรถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง วัน เวลา สถานที่ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา
04 ต.ค. 2565
ถึง
05 ธ.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา การรับโอน (ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง
04 ต.ค. 2565
ถึง
04 พ.ย. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศเทศบาลตำบลอ่างศิลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
01 ก.ค. 2565
ถึง
01 ส.ค. 2565
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศ รับโอน(ย้าย) ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน ๔ ตำแหน่ง
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
saraban-angsila@lgo.mail.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/