Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2563
ถึง
03 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563
29 พ.ย. 2562
ถึง
29 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะราคาจ้างโครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารับร่วมใจเทิดไท้องค์ราชันราชินี หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
27 พ.ย. 2562
ถึง
12 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นประชารัฐ ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ( หมู่ที่ 9 )
26 พ.ย. 2562
ถึง
26 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง2 หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
25 พ.ย. 2562
ถึง
25 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยกลางเมือง 2 หมู่ที่ 9 บ้านศิลารักษ์
08 พ.ย. 2562
ถึง
31 ธ.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุขสรรค์ หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06 พ.ย. 2562
ถึง
06 ม.ค. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ซอยสุขสรรค์ หมู่ที่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี
24 ต.ค. 2562
ถึง
24 ต.ค. 2562
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ
01 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา ประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2562
ถึง
30 ก.ย. 2563
อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.อ่างศิลา สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.62 - มิ.ย.63
สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เลขที่ 26 หมู่ที่ 9 ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34110
โทรศัพท์ : 0-4525-1682 สำนักปลัด 045-251681 กองคลัง  045-251683 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
045-251684 กองศึกษา และกองสาธารณสุข โทรสาร : 0-4525-1682  อีเมล์ :
admin@angsila.go.th
เว็บไซด์ : www.angsila.go.th
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ : 
http://www.oic.go.th/infocenter47/4716/
   facebook : งานประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008388495251
เพจ : https://www.facebook.com/437701603419106/