Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2567
ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดศรีนวล ตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
กำหนดการโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2567
เวลา 18.00 น. เริ่มลงทะเบียน
เวลา 19.00 น. พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง เทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี 2567
เวลา 19.30 น. การแสดงชุดพิเศษ
เวลา 20.00 น. การแสดงความสามารถของครอบครัว
เวลา 20.30 น. รับประทานอาหารร่วมกัน(แต่ละครอบครัวนำข้าวปลาอาหารมารับประทาน)
เวลา 22.00 น. พิธีปิดงานโครงการ
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2567