Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2567 ณ วัดศรีนวล
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา ประจำปี2567 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2567 ณ วัดศรีนวล เทศบาลตำบลอ่างศิลา อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
-ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา
-ชมการแสดงพิธีเปิด การฟ้อนรำ โดยคณะอสม.ตำบลอ่างศิลา
-ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์-สามเถร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน
-ร่วมชมร่วมเชียร์ให้กำลังใจสาวงาม การประกวดเทพีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา
-ร่วมขบวนแห่เทพีสงกรานต์ภายในชุมชน
-ร่วมทำบุญ ถวายปัจจัย ไหว้พระขอพร ก่อเจดีย์ทราย ตักบาตรสวรรค์ ตักบาตร 108 จับฉลากรางวัลเซียมซีการกุศล ปักดอกไม้การกุศล
-ร่วมงานโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
-ร่วมชมมโหรสพ หมอลำซิ่งและหมอลำคณะเสียงอีสาน
กำหนดการงานประเพณีสงกรานต์ ดังนี้
วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567
เวลา 09.00 น. -คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณจัดงาน วัดศรีนวล
-พิธีเปิดโครงการงานประเพณีสงกรานต์ (นายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล กล่าวรายงาน ต่อนางลลดาภัทร บุญรักษา ประธานในพิธี)
-อ่านประกาศสงกรานต์ (โดยนายฤทธิเกียรติ สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา)
เวลา 10.00 น. – การแสดงพิธีเปิด การฟ้อนรำ โดย อสม.ตำบลอ่างศิลา
เวลา 14.00 น. - พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์-สามเถร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน
เวลา 18.00 น. – โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง(กินข้าวพาแลง)
วันที่ 13 เมษายน พ.ศ.2567
เวลา 12.00 น. -คณะกรรมการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติประชาชนพร้อมกัน ณ บริเวณจัดการประกวดเทพีสงกรานต์ วัดศรีนวล
เวลา 13.00 น.- เริ่มการประกวดเทพีสงกรานต์
เวลา 16.30 น.-เริ่มเคลื่อนขบวนแห่เทพีสงกรานต์ภายในชุมชนเทศบาลตำบลอ่างศิลา
เวลา 20.00 น. -ชมหมอลำคณะเสียงอีสาน
 
 
 
 
 
 
 
 
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 2567