Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
​ตารางเปิด-ปิดน้ำประปาเทศบาลตำบลอ่างศิลาทุกบ่อ
ตารางเปิด-ปิดน้ำประปาเทศบาลตำบลอ่างศิลาทุกบ่อ
เทศบาลตำบลอ่างศิลา ประชาสัมพันธ์ตารางการเปิด-ปิดน้ำประปาเป็นเวลา เพื่อกักน้ำ ปั้มน้ำ ส่งน้ำขึ้นถังประปา ก่อนปล่อยให้ประชาชนใช้ในครัวเรือน เนื่องจากประปาเทศบาลเป็นประปาน้ำใต้ดิน หน้าแล้งน้ำใต้ดินอาจน้อย ทำให้การสูบน้ำขึ้นถังประปาใช้เวลานานกว่าปกติ
ขอให้ทุกท่านได้จัดภารชนะ เช่น ถังน้ำ โอ่งน้ำ รองน้ำไว้ใช้ให้เพียงพอในช่วงเวลาที่เปิดน้ำประปา
เวลาเปิดน้ำประปา
เวลา 05.00 -09.00 น.
เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 16.30-20.00 น.
เวลาปิดน้ำประปา (เพื่อเก็บกักน้ำ ปั้มน้ำ ส่งน้ำขึ้นถังประปา)
เวลา 03.00 น. - 05.00 น.
เวลา 09.00 น. – 12.00 น.
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป
การส่งน้ำขึ้นถังประปาช่วยบ่อประปาที่น้ำไม่เพียงพอ คือ หอประปา ม.3 และหอประปา ม.4 บ่อประปาคลองถม ทุกบ่อนอกนี้ใช้วิธีกักน้ำและปล่อยปล่อยตามเวลา 3 ครั้งต่อวัน
ประปาชำรุดประสานได้ที่ 082-3038773 ,087-4398741 ,085-4179414

โพสเมื่อ : 17 เม.ย. 2567