Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ "ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก" การขอรับกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2567
ประชาสัมพันธ์ "ร่วมกันปลูกป่าเพิ่มพื้นที่ดูดซับก๊าซเรือนกระจก" การขอรับกล้าไม้จากสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2567

ชนิดกล้าไม้ที่แจกจ่าย
1.พะยูง 2. ยูคาลิปตัส 3. สัก 4. ยางนา 5.มะขามเปรี้ยว 6.ราชพฤกษ์ (คูน) 7.ขี้เหล็ก 8.มะตูมซาอุ 9.ประดู่ป่า 10.มะฮอกกานี 11.ตะเคียนทอง 12.สะเดา 13.เสม็ด (เม็ก) 14.มะค่าโมง 15.ไผ่ 16.อินทนิล

 ช่องทางการจองกล้าไม้
1. รับบัตรคิว วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป หรือจนกว่าบัตรคิวจะหมด
2. จองกล้าไม้ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

หลักเกณฑ์/จำนวนกล้า
1. สำหรับประชาชนทั่วไป แจกกล้าไม้รายละ 300 กล้า สูงสุดไม่เกินรายละ 1000 กล้า
2. สำหรับหน่วยงาน พิจารณาตามโครงการ และพื้นที่แปลงปลูก

 เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาในวันรับกล้าไม้
 กรณีประชาชน
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. สำเนาที่ดินแปลงที่ปลูก
3. ค่าพิกัดแปลงที่ปลูก
 กรณีหน่วยงาน
1. สำเนาบัตรประชาชนผู้มาติดต่อขอรับกล้าไม้
2. หนังสือจากหน่วยงาน/โครงการ
3. รายละเอียดโครงการ (ถ้ามี)
4. ค่าพิกัดแปลงปลูก

สามารถติดต่อรับกล้าไม้ได้ที่ สถานีเพาะชำกล้าไม้จังหวัดอุบลราชธานี (สวนานารมย์) ต.ในเมือง อ.เมืองฯ จ.อุบลราชธานี เริ่มแจกกล้าไม้ วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป ตามวัน เวลาราชการ และวันที่กำหนดตามบัตรคิว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ทางโทรศัพท์ 089-8492407

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 2567