Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 พฤาภาคม 2567 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 พฤาภาคม 2567 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร ออกบริการรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ เพื่อให้มีโลหิตเพียงพอในการช่วยเหลือผู้ป่วยกรณีฉุกเฉินและจำเป็นอย่างทันท่วงที ในวันที่ 16 พฤาภาคม 2567 เวลา 07.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
การเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต
-อายุ 17 ปีขึ้นไป ( 17 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง)
-รู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรงพร้อมบริจาคโลหิต
-นอนหลับพักผ่อน อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
-อยู่ในระหว่างการต้องครรภ์หรือให้นมบุตร ไม่ควรบริจาคโลหิต
-งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายใน 24 ชั่วโมง
-ไม่อยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรคบางอย่าง
-ดื่มน้ำบริจาคโลหิต 30 นาที ประมาณ 3-4 แก้ว
-งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
-ผ่าตัดใหญ่ เว้น 6 เดือน ผ่าตัดเล็ก เว้น 7 วัน
-มีอาการท้องเสียท้องร่วง เว้น 7 วัน
-เจาะ สัก ฝังเข็ม เว้น 4 เดือน
-อุดฟัน ขูดหินปูน เว้น 3 วัน ถอนฟัน รักษารากฟัน เว้น 7 วัน
-รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนบริจาคโลหิต งดอาหารที่มีไขมันสูง 6 ชั่วโมง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา โทร.09-0236-5506


ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ในวันที่ 16 พฤาภาคม 2567
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 2567