Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ
แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาดำเนินการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 2 บ้านอ่างหินเหนือ เส้นทางถนนรอบบ้าน (สามแยก รพ.สต.อ่างศิลา-สามแยกซอยอ่างหิน) งบประมาณ 484,800 บาท ถนนกว้าง 4 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ระยะทาง 315 เมตร รวมปริมาณงาน 1,260 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานรายการประกอบแบบงานเสริมผิวและซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ บร-102/56 และแบบแนะนำงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ บร-204/56 กรมทางหลวงชนบท สำนักบำรุงทาง)
แบบบก.01
ปร.5
ปร6
แบบสรุปราคากลาง
ขั้นตอน
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2562