Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลอ่างศิลา
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุขสรรค์ หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยสุขสรรค์ หมู่ 4 บ้านอ่างหินสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 1 โครงการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีระชัยวัสดุ (ขายส่ง ขายปลีก ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 455,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562
 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2562