Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓
เทศบาลตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี  แจ้งประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ
สังกัด สำนักปลัดเทศบาล  ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน ๑ ตำแหน่ง จำนวน ๑ อัตรา  
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร 
ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
-ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ค่าธรรมเนียมการสมัคร
-ค่าธรรมเนียม ๑๐๐ บาท
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร
-วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
วัน เวลา และสถานที่ในการสรรหาและเลือกสรร
-วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.เป้นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรร
-วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลอ่างศิลา
โทร.๐-๔๕๒๕-๑๖๘๒

 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
โพสเมื่อ : 04 ส.ค. 2563