Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนด วันเวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลอ่างศิลา  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี  แจ้งประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนดวันเวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ.2566
       ขอให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกรายงานตัว และเข้าสอบ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา 
เวลา 08.30 น. - 09.30 น.   
-รายงานตัว   
เวลา 09.30 น. - 10.30 น.
-สอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) โดยการสอบข้อเขียน 
เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
-สอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ( ภาค ข) 
- พนักงานจ้างทั่วไป พนักงานขับยนต์ (รถบรรทุกขยะ)โดยสอบปฏิบัติ
- พนักงานจ้างทั่วไป คนงานประจำรถขยะ โดยการสอบข้อเขียน
เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป
-สอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)โดยการสอบสัมภาษณ์

 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป กำหนด วันเวลา สถานที่ ดำเนินการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกฯ เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ.2566
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2566