Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​ โครงการ อบจ.สัญจรพบปะเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
Responsive image

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน  พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
               นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย นายฤทธิเกียรติ สีแสด  นายคึกฤทธิ  ชาวนา นายกอบต.นาโพธิ์  นายสายลม วงค์ษาสน นายกอบต.โนนกลาง นายอาธิป สายบุญ นายกอบต.ดอนจิก นายศักดิ์ศรี ช่วยลักษณ์ นายก อบต.บ้านแขม นายมนตรี ศรีคำภา นายกเทศมนตรีตำบลกุดชมภู  นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  นายชาลี  นามบุตร ปลัดเทศบาล นางประคอง คำนึง ปลัดอบต.อ่างศิลา นายวิรัตน์  สายศรี รองปลัดเทศบาล นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.รพ.สต.ตำบลอ่างศิลา นางจิรณัฐ สิงห์คำ ผอ.รพ.สต.นาชุม ส.อบต.อ่างศิลา  คณะอสม.ตำบลอ่างศิลา  ชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่างศิลา และประชาชนในพื้นที่
        ร่วมให้การต้อนรับนายกานต์  กัลป์ตินันท์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  หัวหน้าส่วนราชการ  ลงพื้นที่ พบปะพูดคุย รับฟังความคิดเห็น และร่วมทำกิจกรรมกับผู้สูงอายุ   ตามโครงการ อบจ.สัญจรพบปะเยี่ยมเยือนผู้สูงอายุในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
         โดยภายในงานคณะอสม. ผู้สูงอายุ ประชาชนในพื้นที่ ได้มารอต้อนรับด้วยการผูกผ้าขาวม้าอย่างอบอุ่น มีการแสดงฟ้อนรำของคณะอสม.ตำบลอ่างศิลาและชมรมผู้สูงอายุผู้สูงอายุตำบลอ่างศิลา  จากนั้นได้พบปะพูดคุย รับฟังความคิดเห็น  เพื่อรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่ ตำบลอ่างศิลา อ.พิบูลมังสาหาร และพื้นที่ใกล้เคียง  เพื่อช่วยดูแลสุขภาพผู้สูงอายุทำให้จิตใจสดชื่น มีความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไป


โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2567