Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
การ​ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานประเพณีวันสงกรานต์
Responsive image

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลา
   นางลลดาภัทร  บุญรักษา  นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา  เป็นประธานการประชุมประชุมเตรียมความพร้อมงานโครงการจัดกิจกรรมสงกรานต์เทศบาลตำบลอ่างศิลา ประจำปี พ.ศ.2567  โดยมีนายศักดา  ๕ระพันธ์  นางไพรวรรณ  ธานี  รองนายกเทศมนตรี  นางพิศมัย  มุทาวัน  เลขาฯ นายสมบัติ  แสนทวีสุข  ประธานสภาเทศบาล  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลอ่างศิลาทุกท่าน  นางมาลัย  สีแสด  กำนันตำบลอ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 12 หมู่บ้าน  และเจ้าหน้าที่กองการศึกษา
   ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมจัดโครงการกิจกรรมงานประเพณีวันสงกรานต์ เพื่อปรึกษาหารือแนวทาง รูปแบบการจัดงานประเพณีงานวันสงกรานต์  งานวันครอบครัว  การประกวดนางสงกรานต์  ขบวนแห่นางสงกรานต์  การจัดจราจรและการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในงานวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน 2567 ณ วัดศรีนวล ตำบลอ่างศิลา


โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 2567