Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
ธนาคารขยะเทศบาลตำบลอ่างศิลา ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย
Responsive image
ธนาคารขยะเทศบาลตำบลอ่างศิลา ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย  
วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
         นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา มอบหมายให้นายวิรัตน์ สายศรี รองปลัดเทศบาลตำบลอ่างศิลา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่บริหารขยะ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ดำเนินการMoi Waste Bank Week มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย โดยประสานงานให้ผู้รับซื้อขยะเข้ามารับซื้อขยะขยะรีไซเคิลภายในสำนักงานเทศบาล
 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ สร้างมูลค่าขยะให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน ส่งเสริมการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน

 
โพสเมื่อ : 10 เม.ย. 2567