Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
จุดพักรถและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์
Responsive image

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ จุดบริการประชาชนอ่างศิลา
      นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายชาลี  นามบุตร  ปลัดเทศบาล  จ่าเอกสมชาย ทองทรัพย์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นางมาลัย  สีแสด กำนันตำบลอ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  และพนักงานเทศบาลตำบลอ่างศิลา
        ลงพื้นที่เปิดจุดพักรถและบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามนโยบาย สงกรานต์ "ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ"  และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ อปพร. และเจ้าหน้าที่ป้องกันฯเทศบาลตำบลอ่างศิลา พร้อมกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ เพื่ออำนวยความสะดวกและบริการประชาชนที่ใช้รถใช้ถนน สัญจรไปมา จุดพักรถ ห้องน้ำ สอบถามเส้นทาง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน พ.ศ.2567   
        ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้ทุกท่านใช้รถใช้ถนนอย่างระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎ ลดอุบัติเหตุ และ ขอความร่วมมือปฏิบัติ ดังนี้
1.ตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนการเดินทางเสมอ เช่น ตรวจสภาพระบบเบรก ยางรถ
2.พักผ่อนให้เพียงพอ ง่วงไม่ขับ
3.ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนหรือในขณะขับรถ เมาไม่ขับ
4.สวมหมวกกันน็อก คาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งที่ขับรถยนต์หรือจักรยานยนต์
5.ปฏิบัติตามกฎวินัยจราจรอย่างเคร่งครัด
 แหล่งข้อมูล : งานป้องกันฯ ภาพ/รายงาน : ประชาสัมพันธ์
ช่องทางติดต่อและรับข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลอ่างศิลา กองคลัง โทร. 0-4525-1681
สำนักปลัดเทศบาล  โทร.045251682
แจ้งสาธารณภัย ,เหตุไฟไหม้ ที่งานป้องกันเทศบาลตำบลอ่างศิลา โทร. 0-4525-1683 –
 เพจ : เทศบาลตำบลอ่างศิลา https://www.facebook.com/PRAngsila5 
เว็บไซต์เทศบาลตำบลอ่างศิลา 
http://www.angsila.go
 
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2567