Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา
Responsive image

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 09.09 น.เป็นต้นไป ณ วัดศรีนวล
               นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา เป็นประธานพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา มีนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงานและอันเชิญเศียรพระพรหม นายฤทธิเกียรติ  สีแสด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา  เป็นผู้อ่านประกาศสงกรานต์ประจำปี 2567       
           พร้อมด้วย นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  ส.อบต.อ่างศิลาทุกท่าน  นางประคอง คำนึง ปลัดอบต.อ่างศิลา นายวิทยา ใจบุญ ผอ.โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา นางสุพัตรา คำจันทร์ ผอ.โรงเรียนอ่างศิลา นางจิรณัฐ สิงห์คำ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม  นางมาลัย  สีแสด กำนันตำบลอ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่างศิลา คณะ อสม.ตำบลอ่างศิลา และประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา
        จากนั้นประธานเปิดแพรป้ายวันสงกรานต์ ลั่นฆ้องชัย  พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดศีลวิสุทธาราม เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา พระปลัด นวดล ฐิตสุขี เจ้าอาวาสวัดศรีนวล(ธ) และคณะสงฆ์สวดเจริญชัยมงคลคาถา (บทสวดชยันโต)  การแสดงฟ้อนรำจากคณะอสม.ตำบลอ่างศิลา โดยการฝึกซ้อมของนางจิรณัฐ สิงห์คำ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม และนางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา การมอบรางวัล ร่วมถ่ายภาพ และพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป พระภิกษุสงฆ์-สามเถร รดน้ำขอพรผู้สูงอายุและผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน
     กิจกรรมภายในงานประเพณีสงกรานต์ตำบลอ่างศิลา มีการทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ก่อเจดีย์ทราย ตักบาตรพระมาลัย ตักบาตรประจำวันเกิด ตักบาตร ๑๐๘ ตักบาตรสวรรค์ จับฉลากเซียมซีการกุศลลุ้นรางวัล ใบละ ๒๐ บาท ใบละ ๑๐๐ บาท บูชาท้าวเวสสุวรรณ ตลอดทั้งวัน และชมมโหรสพตลอดทั้งคืน ระหว่างวันที่ 12-13 เมษายน พ.ศ.2567 ณ วัดศรีนวล 
โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2567