Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
Responsive image

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 20.09 น.เป็นต้นไป ณ วัดศรีนวล
          นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง (พาแลง) มีนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายเปลี่ยน รัญคำภา ที่ปรึกษาฯ  นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายวิทยา  ใจบุญ  ผอ.โรงเรียนบ้านอ่างหิน(เพียรพิทยาคาร) นายวิรัตน์ สายศรี รองปลัดเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน
          เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง(พาแลง) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่า ของสถาบันครอบครัว ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าและ ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างสมาชิกในครอบครัวและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวจะส่งผลให้สังคมไทยเป็นสังคม ที่มีครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ


โพสเมื่อ : 12 เม.ย. 2567