Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
Responsive image

 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอ่างศิลา
        นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา พร้อมด้วย นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตรี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายสมบัติ  แสนทวีสุข  ประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน  และนายวิรัตน์ สายศรี รองปลัดเทศบาล  
       ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ดูแลความเรียบร้อย การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิบูลมังสาหาร  อาสาปศุสัตว์ ได้ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในเขตเทศบาลตำบลอ่างศิลา  ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์
 
โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 2567