Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567
Responsive image

วันอังคารที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป 
      นางลลดาภัทร  บุญรักษา  นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา  นายศักดา  คณะพันธ์  นางไพรวรรณ  ธานี  รองนายกเทศมนตรี  นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ  นายชาลี  นามบุตร ปลัดเทศบาล นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา  คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างศิลา  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน  และเจ้าหน้าที่กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลตำบลอ่างศิลา
      ลงพื้นที่มอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก แก่ผู้ป่วยติดเตียง/ผู้พิการ บุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหา การกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้  ในพื้นที่เทศบาลตำบลอ่างศิลา จำนวน 10 ราย  ตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่แผ่นรองซับการขับถ่ายและผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2567 โดยเทศบาลตำบลอ่างศิลา ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอ่างศิลา  


 
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2567