Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ
Responsive image
 
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ วัดศีลวิสุทธาราม
       นางลลดาภัทร บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายชาลี นามบุตร ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา ชมรมผุ้สูงอายุ ประชาชน และพนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลอ่างศิลา
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและร่วมโครงการส่งเสริมผู้สูงอายุใส่ใจรักสุขภาพ หลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ร่วมกันฟ้อนรำวง ชมการแสดงของผู้สูงอายุ การตรวจสุขภาพและประกวดผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี ช่วงอายุ 60-69 ปี ช่วงอายุ 70-79 ปี และ ช่วงอายุ 80 ขึ้นไป มอบรางวัลการประกวดและการแสดงของผู้สูงอายุ กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ผู้หลักผู้ใหญ่ในชุมชน
ขอขอบคุณ น้ำดื่มน้ำหวาน โรงทานโดย นางจิรณัฐ สิงห์คำ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม

โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 2567