Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​พิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี พระครูวิสุทธาภิวัฒน์
Responsive image

วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ วัดสีลวิสุทธาราม
     นางลลดาภัทร  บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา  นายฤทธิเกียรติ  สีแสด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างศิลา นายศักดา คณะพันธ์ นางไพรวรรณ ธานี รองนายกเทศมนตี นางพิศมัย มุทาวัน เลขาฯ นายสมบัติ แสนทวีสุข ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน นายชาลี  นามบุตร ปลัดเทศบาล  นางประคอง  คำนึง ปลัดอบต.อ่างศิลา  นางสุบรรณ พิมพบุตร ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอ่างศิลา นางจิรณัฐ สิงห์คำ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาชุม นางมาลัย  สีแสด กำนันตำบลอ่างศิลา ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะอสม.ตำบลอ่างศิลา  และประชาชนในพื้นที่
       ร่วมงานพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ครบ 64 ปี พระครูวิสุทธาภิวัฒน์ (ทองคำ ถาวโร,นธ.เอก,พธ.บ) เจ้าคณะตำบลอ่างศิลา เจ้าอาวาสวัดศีลวิสุทธาราม  ทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสามเถร  บายศรีสู่ขวัญ พระครูวิสุทธาภิวัฒน์
 
โพสเมื่อ : 30 เม.ย. 2567