Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ และ อำนาจหน้าที่เทศบาล
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร/หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภาเทศบาล
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองประปา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุมสภา
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
E - Service
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
​ธนาคารขยะชุมชนอ่างหินสามัคคี ตามโครงการคัดแยกขยะ
Responsive image

วันจันทร์13 พฤษภาคม พ.ศ.2567 เวลา 12.00น. ณ ชุมชนอ่างหินสามัคคี
      นางลลดาภัทร  บุญรักษา นายกเทศมนตรีตำบลอ่างศิลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ  สมาชิกธนาคารขยะชุมชนอ่างหินสามัคคี   นายอุทัย วงค์ชาลี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  คณะกรรมการชุมชนอ่างหินสามัคคี   และ ชาวบ้านในพื้นที่
ได้ดำเนินการ MOi Wast Bank Week  มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กร ปกครองส่วนถิ่น 1 ธนาคารขยะตามโครงการคัดแยกขยะมูลฝอย  โดยประสานงานให้ผู้รับซื้อขยะรีไซเคิล ภายในธนาคารขยะชุมชน อ่างหินสามัคคี
      เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ คัดแยกขยะภายในครัวเรือน  สร้างมูลค่าให้เป็นรายได้เสริมแก่ประชาชน  ส่งเสริมการขยะในครัว และลดโลกร้อน


โพสเมื่อ : 13 พ.ค. 2567